Chào mừng bạn đến mua sắm tại Lab Nature. Sau khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua sắm, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định dưới đây. Rất mong bạn xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng một địa chỉ mua sắm thân thiện, phục vụ tốt nhất nhu cầu của chính bạn. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về những điều khoản dưới đây, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ info@wakamonobio.com

Tài khoản của bạn
Khi mua hàng tại website, bạn sẽ được đề nghị đăng ký tài khoản nhằm giúp chúng tôi xử lý đơn hàng và yêu cầu của bạn một cách chính xác. Bên cạnh đó, khi đăng ký tài khoản tại website, bạn sẽ được cung cấp các thông tin khuyến mãi, được tham gia tích lũy điểm thưởng và hưởng nhiều quyền lợi khác dành cho người dùng của Lab Nature
Để đăng ký tài khoản www.labfromnature.com., bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu, họ tên và thông tin liên lạc. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng website. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại www.labfromnature.com. Bạn phải bảo mật mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình

Một số lưu ý:


• Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân thành viên. Thành viên có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân. Không chọn tên đăng nhập đại diện cho một tập thể, hội, nhóm.
• Không chọn tên đăng nhập liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam.
• Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
• Không dùng tên đăng nhập để chỉ trích, bôi bác, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.

Mua Sản Phẩm Lab Nature
Hội đủ tiêu chí đặt hàng:
Bạn chỉ có thể mua các sản phẩm:


• Có sẵn và thông tin chi tiết của sản phẩm xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của Lab Nature;
• Vận chuyển trong Việt Nam
• Với việc sử dụng cá nhân, cả bạn hoặc người nhận các sản phẩm. Lab Nature có quyền từ chối bất kì đơn hàng nào nếu có lý do hợp lý rằng người mua hàng sử dụng sản phẩm để kinh doanh mà không qua các kênh phân phối được chấp thuận bởi Lab Nature, sở hữu và hoạt động dưới sự cấp phép bởi Công ty CP Wakamono
• Thông tin chi tiết của các sản phẩm có sẵn cho việc mua hàng (bao gồm giá sản phẩm) được trình bày trên cửa hàng trực tuyến của Lab Nature. Chúng tôi chịu trách nhiệm đến tất cả thông tin chi tiết, sự mô tả, giá của các sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của Lab Nature là chính xác tại thời điểm mà các thông tin liên quan được đặt lên cửa hàng trực tuyến của Lab Nature. Mặc dù Lab Nature luôn nỗ lực để giữ cho cửa hàng trực tuyến Lab Nature cập nhật những thông tin mới nhất, tuy nhiên không tránh khỏi một số thông tin có thể không chính xác tại thời điểm bạn đặt đơn hàng.

Điều khoản chung
Lab Nature có quyền:


• Thay đổi hoặc rút khỏi, tạm thời hoặc vĩnh viễn website mà không cần thông báo, Lab Nature sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào vế bất kì thay đổi hoặc hủy bỏ.
• Thay đổi các quy định theo thời gian, và bạn tiếp tục sử dụng cửa hàng trực tuyến Lab Nature sau thay đổi được xem như là bạn đã chấp nhận cho sự thay đổi. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra đều đặn để xác định các quy định đã được thay đổi hay không. Nếu bạn không đồng ý với bất kì thay đổi nào của các quy định, sau đó bạn có thể ngưng sử dụng cửa hàng trực tuyến Lab Ntaure ngay lập tức.
• Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị xóa. Các điều kiện và điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và tác dụng. Luật Việt Nam áp dụng với các quy định này và bất kì tranh luận nào liên quan đến các quy định sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam.